Dịch vụ thuê ngoài Quản Trị Nhân Sự  EOR của A. Yersin là giải pháp linh hoạt, hiệu quả về chi phí để giúp phát triển cả về doanh nghiệp và nhân sự.

A.Yersin sẽ đứng ra thay doanh nghiệp  để thuê hợp pháp người lao động rồi điều động nhân sự tới làm việc cho doanh nghiệp đó theo thỏa thuận dịch vụ giữa các bên). Cách làm này giúp đơn giản hóa quá trình mở rộng kinh doanh, cho phép bạn ngay lập tức thuê được nhân sự để đảm nhiệm các hoạt động bán hàng, nghiên cứu thị trường cùng các hoạt động tạo lập khác mà không tốn quá nhiều chi phí, thời gian và công sức để thành lập một thực thể.

Phương thức EOR sẽ đưa một phần doanh nghiệp và người lao động của doanh nghiệp vào bảng lương của mình, sẽ giữ hợp đồng lao động và hai bên hợp tác theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ.

  • Thảo luận về các điều kiện lao động.
  • Chuẩn bị nhân viên lao động với nhân viên hợp đồng
  • Xử lý vấn đề liên quan đến quỹ hưu trí

  • Quản lý đóng góp của nhân viên/chủ lao động

  • Cung cấp bảo hiểm bồi thường cho người lao động

  • Tính lương cho người lao động

  • Duy trì hồ sơ lương của người lao động

  • Duy trì và tính toán nghỉ phép hàng năm

  • Tính thời gian nghỉ ốm của nhân viên theo luật định

  • Duy trì hồ sơ nghỉ ốm và nghỉ phép không lương