Coffee App

Tạo tài khoản, tích điểm mỗi đơn hàng và nhận được các quyền lợi chỉ dành cho thành viên Coffee App. Hoàn thành nhiệm vụ và nhận những phần quà thú vị.

Dễ dàng quản lý

Bạn chỉ cần nhập hàng hóa một lần duy nhất (giá cả, hình ảnh, đặc tả), cùng nội dung đó hiện diện ở khắp mọi nơi bao gồm các Websites bán hàng chính của mình, App của mình, đưa qua các Sites của đối tác thông qua API, đưa một phần sang các Websites vệ tinh để thăng hạng tìm kiếm…

Điểm mạnh trong xử lý

Đơn đặt hàng dù đến từ nguồn nào (Website của mình, App của mình, hay Website của đối tác) đều vào chung một chỗ
xử lý (Order Processing).

Thuận tiện việc thanh toán

Thanh toán có thể điện tử thì Loyalty Points đẽ tính cho khách hàng tức thì. Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì chỉ khi nào xác định giao dịch hoàn thành mới tích lũy điểm cho khách.