EduClaasNhatrang

Digital Business

Các khóa học chính:

 • Phát Triển Website 
 • Nguyên Lý Digital Marketing 
 • Social Media Marketing
 • Digital Communication
 • Content Marketing
 • Marketing Analytics & Seo
 • Chiến Dịch Omni-Marketing    
 • Dự Án Capstone Omni-Marketing

Chương trình đào tạo 1 năm học – 3 năm làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 16.000 USD và bằng Cử nhân Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Software Engineering

Các khóa học chính:

 • Phát Triển Web Front-End
 • Lập Trình Căn Bản
 • UI Frameworks
 • Thiết Kế Và Triển Khai CSDL
 • Thiết Kế Web Căn Bản
 • Thiết Kế Web Dự Án Capstone
 • Quy Trình & Phát Triển Ứng Dụng
 • Phát Triển Web Sử Dụng Nền Tảng

Chương trình đào tạo 1 năm học – 3 năm làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 16.000 USD và bằng Cử nhân Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Software Engineering

Các khóa học chính:

 • Phát Triển Phần Mềm 1
 • Phát Triển Phần Mềm 2
 • Hệ Thống Máy Tính
 • Cơ Sở Dữ Liệu
 • Máy Tính Và Xã Hội
 • An Ninh Mạng
 • Dự Án Thạc Sĩ

Chương trình đào tạo 2 năm học và làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 7.200 USD và bằng Thạc sĩ Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.

Digital Business

Các khóa học chính:

 • Phát Triển Website
 • Digital Marketing
 • Marketing Analytics & Seo
 • Contents Marketing & Communication
 • Phát Triển Marketing Doanh Nghiệp
 • Ứng Dụng Marketing & CRM   
 • Phát Triển Chiến Dịch Omni-Marketing 
 • Digital Marketing Capstone 
 • Marketing Sản Phẩm & Bán Hàng
 • Hoạt Động Cải Tiến Sáng Tạo
 • Dự Án Capstone Digital Sales
  Chương trình đào tạo 2 năm học và làm việc tại công ty quốc tế. Cơ hội sở hữu tổng thu nhập 7.200 USD và bằng Thạc sĩ Đại học Roehampton – Trường ĐH thuộc Top 50 Anh Quốc và Top 100 thế giới.