Ngày hội TECHFEST 2021 lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

TECHFEST VIETNAM 2021 Nha Trang

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST VIETNAM 2021 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do NSSC (National Startup Support Center) – Trung Tâm Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Sáng Tạo Quốc Gia của Bộ KH&CN tổ chức kết hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội.

Trong khuôn khổ TECHFEST VIETNAM 2021, nhằm tham gia kiến tạo giá trị hướng đến sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Công Ty CP Đầu Tư & Công Nghệ A. Yersin cùng với các Sở Ban Ngành và nhiều đối tác đồng hành tổ chức sự kiện công nghệ lần đầu tiên tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với tên gọi:  “Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect” chủ đề “Khởi Nghiệp – Đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai”

Để Thực hiện Nghị Quyết 749/QĐ-Ttg của Thủ Tướng Chính Phủ, về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu chính yếu như sau:
Đến năm 2025, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số; đưa Khánh Hoà nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng tỉnh Khánh Hoà thành đô thị thông minh, đưa tỉnh Khánh Hoà nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số”,

Do đó, Chương trình ngày hội “Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo – Kiến Tạo Tương Lai” của Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect sẽ là một trong chuỗi chương trình phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giới thiệu và kết nối các nhà đầu tư, giới thiệu công nghệ mới, chuyển đổi số cho cộng đồng khởi nghiệp tại Khánh Hòa để góp phần vào việc thực hiện Nghị Quyết 16NQ/TU về chuyển đổi số của tỉnh.

Chương trình Ngày Hội của Ban Phát Triển Thị Trường – TechFest Connect – TECHFEST 2021 với mục tiêu kết nối các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để thảo luận, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đồng thời giới thiệu các giải pháp pitching gọi vốn, kêu gọi đầu tư, các công nghệ mới, các công cụ chuyển đổi số và cách ứng dụng thực tiễn việc chuyển đổi số cho cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp để cùng nhau phát triển bền vững.

Đánh Giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *